Saturday, March 3, 2012

สำนักงานสาธารณสุข จ.นครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนดูแลผู้ป่วยและญาติที่ประสบภัยน้ำท่วม

นาย แพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและ มูลนิธิสว่างเมตตา ร่วมมือดูแลผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นผู้ป่วยและญาติที่ย้ายมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขต กทม. และปริมณฑล โดยเฉพาะผู้ประสบภัยที่มีปัญาหาไตวายเรื้อรังและต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดหาสถาน ที่ฟอกไตให้ ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาได้รับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจาก กทม.ไว้ 10 คน นอกจากนี้มีหญิงตั้งครรภ์ 1 คน รวมทั้งญาติผู้ป่วยอื่น จำนวน 49 คน รวมผู้ป่วยและญาติพักพิงอยู่ที่หอพักทั้งหมด 60 คน สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่เนื่องจากที่บ้านยังน้ำท่วม จังหวัดนครราชสีมาได้จัดที่พักให้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอ วังน้ำเขียว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมายังกล่าวอีกว่า จังหวัดนครราชสีมา โดยนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้มูลนิธิสว่างเมตตาร่วมดูแลด้านอาหาร และน้ำดื่ม 3 มื้อต่อวัน รวมทั้งการรับส่งผู้ป่วยฟอกไตและญาติไปดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมีทีมงาน สุขภาพ กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ และกลุ่มงานพัฒนากรทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ มาเยี่ยมพูดคุยประเมินสภาพจิตใจ ดูแลความเป็นอยู่ทุกเช้าและก่อนนอน พบว่าในช่วงแรกๆ ทุกคนมีความวิตกกังวล [...]
Related posts:
เชิญชวนร่วมชมนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยที่จ.นครราชสีมา ในวันที่ 28-29 ตุลาคม นี้
เจ้าหน้าที่สามารถกู้ขบวนรถไฟขบวน 133 หนองคาย-กรุงเทพฯ ตกรางในเขต ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ส่งกำลังพลและรถจีเอ็มซีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เจ้าหน้าที่สามารถกู้ขบวนรถไฟขบวน 133 หนองคาย-กรุงเทพฯ ตกรางในเขต ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ฝนกระหน่ำ 4 เขื่อนล้นท่วมพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
นายกสมาคมรถบรรทุกอีสาน เตรียมส่งรถบรรทุกยางในและถังน้ำมันเปล่าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นายกสมาคมรถบรรทุกอีสาน เตรียมส่งรถบรรทุกยางในและถังน้ำมันเปล่าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา เปิดศูนย์รับสิ่งของและเงินบริจาค สาขานครราชสีมา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เตือนผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานใกล้ชิดช่วงภาวะน้ำท่วม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา เผยโคราชจะมีฝนลดลงและเริ่มมีสภาพอากาศเย็นลง พร้อมคาดการณ์ฤดูหนาวปีนี้จะมีสภาพอากาศเย็นกว่าปีที่ผ่านมา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5เตือนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระวังโรคที่มากับน้ำ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา เปิดศูนย์รับสิ่งของและเงินบริจาค สาขานครราชสีมา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เตือนผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานใกล้ชิดช่วงภาวะน้ำท่วม
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรโคราช จัดงาน “มหกรรมบ้านโคราช ครั้งที่ 8″ ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 -11 ตุลาคม 2554 ที่ชั้น 3 วาไรตี้ฮอลล์ เดอะมอลล์
ศูนย์อนามัยที่ 5 เตือนประชาชน ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา ประกาศ 4 จังหวัดอีสานล่างนครชัยบุรินทร์ ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติจากอุทกภัยแล้ว 20 อำเภอใน 2 จังหวัด ชัยภูมิ – สุรินทร์ ประชาชนได้รับความเดือนร้อนกว่า 130,000 คน เสียชีวิตแล้ว 6 คน
ระดับน้ำในแม่น้ำมูล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพิ่มสูงขึ้น
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 เน้นย้ำความสำคัญของหัวใจในวันหัวใจโลก
ผลการประกวดโรงเรียนคู่หูการส่งเสริมสุขภาพและเครือข่ายบริการปฐมภูมิดีเด่นช่องปาก
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม